Osallistu kyselyyn!

Uutinen

Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

Tule mukaan selvittämään millaiseksi lukivaikeuksiset työikäiset kokevat työkykynsä sekä miten lukivaikeus työnteossa ilmenee (ikäryhmässä 15-74-vuotiaat).

Osallistumalla kyselyyn autat saamaan lukivaikeuksisten omaa ääntä kuuluville työpaikoille ja työterveyshuoltoon.

Sari Witting valmistee gradua Itä-Suomen yliopiston terveystieteen laitokselle. Gradussaan hän tutkii, miten lukivaikeus ilmenee työn teossa.

Tutkimusmateriaali kerätään luottamuksellisesti, vastaajan henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa.

Kyselyn täyttämiseen menee noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24105/lomake.html

Lämpimät kiitokset etukäteen kyselyyn osallistumisesta!

 

Lisätiedot tutkimukseen liittyen.

Sari Witting

puh. 050 543 5424

sariwi@student.uef.fi