Toiminnanjohtaja tiedottaa

Uutinen

 

HEROn tilat on suljettu hallituksen linjauksen mukaisesti kaikelta toiminnalta (opetus, koulutus, harrasteryhmät, yleisöluennot, muut kokoontumiset…) vähintään 13.4.2020 saakka. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Lähiopetuksen sijaan toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, mm. etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen sekä yksilöohjauksena sähköisillä menetelmillä. Erilaisia toteutustapoja tutkitaan yhdessä ja niistä informoidaan.  Puhelinneuvontaa on laajennettu ja yksilöohjauksen tarvetta ja toteuttamistapoja selvitellään asiakkaiden kanssa. Myös Chat-palvelu on kokeilussa. Chat-palvelu päivystää ma-to klo 14 – 16.

Tilanne elää jatkuvasti, ja sitä seurataan aktiivisesti. HERO noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. HERO kantaa oman vastuunsa viruksen leviämisen ehkäisemisessä.

Pidetään huolta toisistamme !

Toiminnanjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka