Haastattelupyyntö työelämässä oleville aikuisille, joilla on lukivaikeus. Turun yliopiston pro gradu -tutkielma.

Uutinen

Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

Haastattelupyyntö työelämässä oleville aikuisille, joilla on lukivaikeus.

Oletko kokenut lukivaikeuden vaikuttavan jollain tavalla työelämääsi? Haluaisitko jakaa kokemuksiasi? Tutkimme pro gradu -tutkielmassamme aikuisten kokemuksia lukivaikeuden yhteydestä työelämään. Opiskelemme Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ja etsimme tutkimukseemme haastateltavaksi ihmisiä, joilla on lukivaikeus ja, jotka ovat työelämässä. Tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita kuulemaan erilaisista kokemuksista lukivaikeuteen ja työelämään liittyen. 


Haastattelussa hyödynnämme narratiivisuutta, jolloin sinä pääset kertomaan juuri niistä asioista, joiden koet olevan itsellesi merkityksellisiä. Haastattelut suoritetaan videoyhteyden välityksellä, ja haastatteluun kannattaa varata aikaa puolesta tunnista tuntiin. Tutkimukseen osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Tutkimukseen osallistumalla pystyt jakamaan kallisarvoista tietoa, joka voi olla merkityksellistä samassa tilanteessa oleville. 


Taustatietoina tutkimuksessamme käytämme ammattinimikettä, ikää, sukupuolta sekä koulutustaustaa. Haastattelut säilytetään luottamuksellisesti ja anonymiteettisuojaa kunnioittaen. Ainoastaan allekirjoittaneet käsittelevät haastatteluaineistoja ja aineistot hävitetään heti tutkimuksen valmistuttua. 


Mikäli haluat osallistua tutkimukseen tai sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen, niin voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse. 


Ystävällisin terveisin,
Anette Pullinen, anepul@utu.fi

Annika Sinkkonen, anjesi@utu.fi

Turun yliopisto

University of Turku