HEROn avoin työpaikka: osa-aikainen projektityöntekijä Liito-hankkeelle

Uutinen

Liito-hanke on Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO), Kuntoutussäätiön ja Autismiyhdistys PAUT:n yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni lapsi tai nuori, joilla ei ole harrastusta, liikuntaharrastuksen pariin. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on erityisen tuen tarvetta. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki, ja se on osa Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaa. Lisätietoja hankkeesta: www.liikejatkuu.fi

Haemme yhteishankkeelle osa-aikaista projektityöntekijää.

Projektityöntekijä työskentelee Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n eli HEROn työntekijänä yhteishankkeelle.
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) on oppimisvaikeuksisten henkilöiden etujärjestö, joka toimii Helsingissä. HERO järjestää ohjausta, neuvontaa, luentoja, koulutustilaisuuksia, tapahtumia, kursseja sekä harrastetoimintaa. Toimintamme on ensisijaisesti suunnattu henkilöille, joilla on oppimisvaikeus tai siihen liittyviä liitännäisoireita, kuten hahmotuksen ongelmia. Lisätietoja HEROsta: www.lukihero.fi

Haemme yhteishankkeelle osa-aikaista projektityöntekijää ajalle 1.2.2021 – 31.10.2021

Tehtävän kuvaus: Harrastetoiminnan yhteishankkeen projektityöntekijä tukee, auttaa ja ohjaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria löytämään itselleen liikuntaharrastuksen sekä tutustumaan valitsemansa liikuntaharrastuksen pariin. Projektityöntekijä menee lasten/nuorten kanssa liikuntapaikkoihin ja toimii liikuntaharrastuksen ohjaajan tai valmentajan apuna auttaen erityistukea tarvitsevan lapsen/nuoren kohtaamisessa. Korona-aikana hanketta toteutetaan pääsääntöisesti etänä, koronasuositusten mukaisesti. Projektityöntekijä vastaa lapsille ja nuorille kohdennetun toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyöhankkeen toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti.
Projektityöntekijä pääsee vaikuttamaan yhteistyöhankkeessa valmentajille suunnattavien koulutusten sisältöön erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kohtaamisesta.

Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai muu vastaava soveltuva koulutus ja vankka työkokemus.

Tarjoamme
-monipuolisen, merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn, jonka sisältöön pääset vaikuttamaan omalla osaamisellasi
-mahdollisuuden työskennellä tärkeässä ja motivoivassa yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on luoda lisää harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja kannustusta löytääkseen sopivan harrastuksen itselleen
-mukavan työyhteisön ja henkilöstöedut: lounas- ja virikesetelit
-laajan ja osaavan yhteistyöverkoston

Tehtävässä edellytetään
– ihmisläheisyyttä, kykyä, ymmärrystä ja osaamista kohdata erityisen tuen piirissä olevia lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan ja avustajiaan
– kykyä työskennellä itsenäisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä esiintymistaitoja
– organisointikykyä, innovatiivisuutta ja kehittämismyönteisyyttä
– hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
– mahdollisuutta työskennellä liikkuvasti ja myös iltapainotteisesti Helsingin kaupungin alueella
-Työ voi sisältää myös viikonlopputöitä. Liukumat käytössä.
Arvostamme sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja/tai liikunta-alan toiminnan tuntemista, Helsingin kaupungin palveluiden tuntemista sekä paineensietokykyä. Hyvät tietotekniset ja sosiaalisen median hyödyntämisen taidot ovat myös oleellisia tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Eduksi katsotaan soveltavan liikunnan ohjaamisen taidot myös etäyhteyksillä toteutettuna.
Työssä liikutaan Helsingin kaupungin alueella eri liikuntapaikkojen ja seuratoimijoiden tiloissa ja tapahtumissa.

Työn kesto, koeaika
Osapäivätyö. Työaika on 80% (37.50 tunnista/viikko) 30 h/vk. Työajat painottuvat iltapäivään ja iltoihin, saattaa sisältää myös viikonlopputöitä. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.10.2021 saakka. Työsuhteessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja 2 kk koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002.

Palkkaus: Sos.alan järjestöjen TES, VL5

Työaika: osapäivätyö, Osapäivätyö (80% ns. normaalityöajasta eli 30 h/vk)

Hakemus: Lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen (CV) sähköpostitse viimeistään 19.1.21 klo 12.00, osoitteeseen: marika.sipila@lukihero.fi

Tiedustelut sähköpostitse marika.sipila@lukihero.fi tai puhelimitse 050 5276 977 soittoajat, ti 12.1. klo 10 – 12, ke 13.1. klo 13 – 15.

Haastatteluja voidaan suorittaa jo hakuaikana ja tehtävään voidaan palkata sopiva henkilö jo ennen hakuajan päättymistä.