Tapahtuman kuvaus

Hyvä minäpystyvyys edistää oppimista

Keskiviikko 6.5. klo 17.00–18.30

Luennoitsija Aija Lund, erityispedagogi, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, KM, erityisopetuksen asiantuntija, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry

Tilaisuus on suunnattu opetus- ja kasvatusalalla toimiville, opiskelijoille, vanhemmille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Tapahtumapaikka HERO, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki