Tapahtuman kuvaus

Vieraskielisen oppijan oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Torstaina 6.10. 2022 klo 9-16

Tervetuloa HEROn koulutukseen!

Aiheena ovat vieraskielisten, maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimisvaikeudet. Koulutuksessa keskitytään erityisesti kielellisten vaikeuksien (lukivaikeus, kielelliset erityisvaikeudet) tunnistamiseen.

Kouluttajana toimii Anu Arvonen, erityisopettaja, suomen kielen opettaja, Oppimistaito

Koulutuksessa käsitellään oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja arvioinnin kysymyksiä, tuen näkökulmia kuitenkaan unohtamatta.

Oppimisvaikeuksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon vieraskielisen oppilaan oppimiseen liittyvät erityiskysymykset, kuten monikielisyys, toisen kielen oppiminen ja erilaiset kasvuympäristöt tai koulutaustat.

Koulutuksessa pohditaan rajapintoja, kuten:

  • Onko kyse taitojen harjaantumisesta vai oppimisvaikeudesta?
  • Mikä on kehittyvää kielitaitoa, mikä oppimisvaikeutta?

Oppimisvaikeuksien tunnistamista käsitellään konkreettisten esimerkkien avulla.

Koulutus on suunnattu eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Kouluttaja Anu Arvonen, erityisopettaja, suomen kielen opettaja, Oppimistaito.

Koulutuksen ajankohta 6.11. 2022 klo 9 -16

Koulutuspaikka: Helsingin Aikuisopisto (Runeberginkatu 22-24), luokka 113

Ilmoittautuminen tämän nettisivun Ilmoittaudu-napin kautta 21.9. mennessä. Voit tiedustella vapaita paikkoja tämänkin jälkeen!

Hinta 95 euroa ja lasku lähetetään sähköpostiin tai verkkolaskuna maksavalle taholle

Lisätiedot Mari Haapaniemi, 050 50 96 548, mari.haapaniemi@lukihero.fi