Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

Tapahtuman kuvaus

Aika: Lauantaina 9.11.24 klo 916 (7h)

Ilmoittautuminen 23.10.2024 mennessä Heron nettisivuilta, linkki ilmoittautumiseen:

Kouluttaja: Aija Lund, erityispedagogi, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, KM, YTM, FM

Hinta: 100 euroa, lasku lähetetään sähköpostitse/verkkolaskuna.

Koulutus toteutetaan etänä Zoomissa.

 

Koulutuksessa tutustutaan lukitesteihin pääpiirteissään ja arvioidaan niiden soveltuvuutta erilaisille oppijoille, mutta pääpaino on tukitoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Lukitestien tulokset antavat meille paljon informaatiota – testien valinnasta riippuen – mutta sen lisäksi saamme paljon tietoa oppijalta itseltään, hänen läheisiltään, opettajilta sekä yhteistyöverkostoilta. Koulutuksessa pohdimme, miten voimme kootusti hyödyntää tämän tiedon tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tavoitteena on, että koulutuspäivän jälkeen osallistujat tuntevat erilaisia lukitestejä, osaavat valita niistä sopivimmat ja toteuttaa tulosten pohjalta taitoalueittain kohdennettuja oikeatasoisia ja -aikaisia tukitoimenpiteitä.

Koulutus toteutetaan, mikäli vähintään 13 henkilöä tulee mukaan.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot: minna.evasoja@lukihero.fi