Hero järjestää toimintaa, joka kehittää toiminnallista lukutaitoa ja lukuharrastuksen lisääntymistä, kuten lukineuvontaa kirjastoissa.

Lisätiedot

Tule keskustelemaan oppimisesta ja tutustumaan Helsingin seudun erilaisten oppijoiden (HERO) toimintaan.

Neuvonnassa saat tietoa lukivaikeuksista, niiden tunnistamisesta sekä erilaisista lukemista ja kirjoittamista helpottavista apuvälineistä esimerkiksi äänikirjoista. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin tabletille tai tietokoneelle ladattaviin oppimispeleihin.

Lukineuvonta on maksutonta ja kirjastot, joissa järjestämme lukineuvontaa, löytyvät alta.

LISÄTIETOA SYKSYN LUKINEUVONNOISTA KIRJASTOISSA TULOSSA MYÖHEMMIN.