Lukitestaus

Lukitesti nuorille ja aikuisille

Kohderyhmä toisen asteen opiskelijat ja aikuiset

Yksilötestissä käytetään Niilo Mäki Instituutissa kehitettyä Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöä nuorille ja aikuisille (Nevala, J., Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M. & Holopainen, L., 2006). Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille on normitettu 9. luokkalaisilla, ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arviointiin.

Testaaja Satu Hirvonen, KM, erityisopettaja

Hinta 250 euroa (sisältää lukitodistuksen/lukitaitojen arvion / 150 euroa (sisältää lukitodistuksen autokoulua varten / lukitaitojen arvion). Lasku lähetetään sähköpostitse.

Paikka HERO, Mannerheimintie 44 A 5–6, 3. krs (alaovessa valkoinen ovenavauspainike)

Lisätiedot ja ajanvaraus Satu Hirvonen, satu.hirvonen@lukihero.fi

 

Lukitesti yläkouluikäiselle

Kohderyhmä peruskoulun 7.- ja 9.-luokkalaiset

Yksilötestissä käytetään Niilo Mäki Instituutissa kehitettyä YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmää yläkouluun (Lerkkanen, M-K., Eklund, K., Löytynoja, H., Aro, M. & Poikkeus, A-M.). YKÄ-arviointimenetelmä sisältää tehtäviä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon ongelmien tunnistamiseen yläkoulussa. Tehtävät arvioivat lukemisen tarkkuutta ja sujuvuutta, oikeinkirjoitustaitoja ja tekstin ymmärtämistä.

Testaaja Satu Hirvonen, KM, erityisopettaja

Hinta 250 euroa (sisältää lukitodistuksen/lukitaitojen arvion ja palautekeskustelun / 150 euroa (sisältää lukitodistuksen autokoulua varten / lukitaitojen arvion). Lasku lähetetään sähköpostitse.

Paikka HERO, Mannerheimintie 44 A 5–6, 3. krs (alaovessa valkoinen ovenavauspainike)

Lisätiedot ja ajanvaraus Satu Hirvonen, satu.hirvonen@lukihero.fi

 

Luki- ja matematiikkatestaajat

Otsikon linkistä löydät Erilaisten oppijoiden liiton ylläpitämän listan luki- ja matikkatestejä tekevistä ammattilaisista.