Lukiseulassa käytetään Niilo Mäki Instituutissa kehitettyä DigiLukiseulaa. DigiLukiseula on digitaalinen seulontamenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiin. Arviointimenetelmä on suunnattu yli 15-vuotiaille ja se koostuu kahdesta lukemisen tehtävästä, kahdesta oikeinkirjoittamisen tehtävästä ja luetun ymmärtämisen tehtävästä. Menetelmään sisältyy myös Opintoihin liittyvä kysely. Kyseessä on seulontaväline, jolla pyritään tunnistamaan ne opiskelijat, joiden luku- ja kirjoitustaitoa on syytä arvioida tarkemmin. Testillä voi saada alustavan ja suuntaa-antavan tiedon siitä, onko kyseessä lukivaikeus vai ei. Testistä saa kirjallisen palautteen. Tarvittaessa on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun testitulosten perusteella. Huom. Palaute ei ole lukilausunto eikä sitä voi käyttää virallisena lukitodistuksena.

Lisätiedot

Hinta Maksuton HEROn jäsenille, muille 25 euroa.

Kesto 1–2 tuntia

Ajankohta päivämäärän ja kellonajan löydät tapahtuman tiedoista

Testauspaikka HERO, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki

Lisätiedot Satu Hirvonen puh. 040 7291 423, satu.hirvonen@lukihero.fi

21.1. 16.30–18.30

Lukiseula 21.2.

18.2. 16.30–18.30

Lukiseula 18.2.

31.3. 16.30–18.30

Lukiseula 31.3.

28.4. 16.30–18.30

Lukiseula 28.4.

26.5. 16.30–18.30

Lukiseula 26.5.