Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

Tapahtuman kuvaus

HERO-Webinaari 9.10.24 klo 17:00–18:30

Lukivaikeudet ovat voitettavissa – kaikki oppimaan lukemalla

Luennoitsijana: Unesco lukutaitoprofessori (emeritus) Heikki Lyytinen

Webinaari on maksuton HEROn jäsenille. Muille kuin jäsenille hinta on 20€.

 

Lukutaidon ongelmia tulisi käsitellä muilla kuin dysleksian termein, koska dysleksia sinänsä on erittäin harvinainen. Helposti opittavassa suomen kielessä se esiintyy vakavana vain alle prosentilla väestöstä. Olemme todenneet sen lähtökohdat aivomittauksin jo 3-5 pvän ikäiseltä vauvalta. Sen on mahdollistanut suvussa kulkevan dysleksian seuruututkimus syntymästä lähtien. Silti se ei välttämättä estä hyvää kouluoppimista oikein toimittaessa.

Seuraamukset voidaan minimoida ja siksi niiden korjaamiseen kannattaa panostaa. Dysleksian voi voittaa varmuudella vain ennaltaehkäisyllä, joka tulisi aloittaa aivojen ollessa mahdollisimman kypsät, mutta kuitenkin ennen kuin lapsi kohtaa vaikeuksia koulussa.

Dysleksialla viitataan peruslukutaidon oppimisen vaikeuksiin, jotka esimerkiksi Ekapelin avulla ovat minimoitavissa koulun alun ensimmäisillä viikoilla. Koska korjaaminen edellyttää paljon toistoja, on peli opettajaa parempi harjoittaja, koska ihmisen on vaikea välttää lapsen epämieluisina kokemaa palautetta.

Merkittävin lukutaidon haaste liittyy luetun ymmärtämiseen eli lukemisen päätavoitteen saavuttamiseen. Käytännössä kaikki suomalaiset voivat oppia peruslukutaidon eli lukemaan virheettä ja sujuvasti esim. Ekapelillä, mutta lukemalla tiedon oppiminen vaatii toisenlaista harjoittelua, minkä olisi hyvä alkaa heti sen jälkeen. Paras harjoitus on vapaa-ajan lukeminen. Jos se ei maistu tai näytä riittävän, on käytettävissä muitakin keinoja, joita luennossa käydään läpi.

Tule kuuntelemaan Heikki Lyytisen webinaaria lukivaikeuksista ja eri tukimuodoista eri-ikäisillä ihmisillä.

Muutokset mahdollisia.