Lukitestien ja lukiseulojen avulla selvitetään lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, sekä mahdollista lukivaikeutta. Lukiseula on seulontaväline, jolla pyritään tunnistamaan ne henkilöt, joiden luku- ja kirjoitustaitoa on syytä arvioida tarkemmin. Mahdollista lukitodistusta varten tarvitset laajemman lukitestin. Vuoden 2023 alusta alkaen Herossa tehdään maksullisesti lukitestejä nuorille ja aikuisille suomeksi. Sivuilta pääset myös listaan luki- ja matematiikkatestaajista.

Lisätiedot

Lukiseulat

DigiLukiseula nuorille ja aikuisille

Digitaalinen seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden nuorten ja aikuisten perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Klikkaa otsikkoa saadaksesi lisätietoa.

 

Yläkoulun DigiLukiseula

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä 7. ja 8. -luokkalaisille

Klikkaa otsikkoa saadaksesi lisätietoa.

Lukitestit

 

Lukitesti nuorille ja aikuisille

Kohderyhmä toisen asteen opiskelijat ja aikuiset

Klikkaa otsikkoa saadaksesi lisätietoa.

 

Lukitesti yläkouluikäiselle

Kohderyhmä peruskoulun 7.- ja 9.-luokkalaiset

Klikkaa otsikkoa saadaksesi lisätietoa.

 

Luki- ja matematiikkatestaajat

Linkistä löydät Erilaisten oppijoiden liiton ylläpitämän listan luki- ja matikkatestejä tekevistä ammattilaisista.