Toiminnanjohtaja tiedottaa: STEAn avustusehdotus HEROlle vuodelle 2023

Uutinen

Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

STEA ehdottaa HEROlle avustuksiin pieniä korotuksia vuodelle 2023 Perustoimintaan ja Nuorten toimintaan. Lisäksi ehdotetaan avustusta työttömän nuoren/osatyökykyisen palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.

Avustussummilla pystytään järjestämään hieman vähemmän toimintaa erilaisille oppijoille kuin kuluvana vuonna. Avustusten määriin ehdotetaan pieniä korotuksia, mutta kustannusten nousu on suurempi kuin avustusmäärien korotukset, ja siksi ne eivät riitä täysin kattamaan kustannusnousuja. Henkilöstöresurssia joudutaan myös hieman vähentämään verrattuna vuoteen 2022.

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2023 etenee näistä lähtökohdista. HERO tiedottaa vielä tarkemmin toiminnoista, joita ensi vuonna voidaan järjestää sekä muutoksista, joita tulevalle vuodelle tehdään.

Suvi-Päivikki Hiipakka

toiminnanjohtaja