Turun yliopisto etsii haastateltavia: Oppimisvaikeuksisten työhyvinvointi

Uutinen

Jos haluat kuunnella tekstin pitää sinun sallia evästeet, voit muuttaa hyväksyntääsi täältä.

Olen erityispedagogiikan pääaineopiskelija Turun yliopistosta ja teen kandidaatintutkielmaa, jonka aiheena on oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden näkemykset omasta työhyvinvoinnistaan. Keskityn työhyvinvoinnissa vielä tarkemmin johtamiseen ja työyhteisöön liittyviin osa-alueisiin.

Kerään aineiston haastatteluina. Voit osallistua haastatteluun, mikäli koet tai sinulla on todettu oppimisvaikeus/oppimisvaikeuksia ja olet työelämässä.

Haastattelut toteutetaan etähaastatteluina Zoomin välityksellä ja kesto on n. 30 minuuttia. Tavoitteena on toteuttaa haastattelut helmikuun aikana.

Toteutan haastattelut hyvää tieteellistä käytäntöä ja henkilötietojen käsittelyä säätelevää lakia (GDPR) noudattaen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja haastattelut anonymisoidaan niin, ettei haastateltavat ole tunnistettavissa.

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja annan lisätietoja tutkimukseen liittyen sähköpostitse tumknu@utu.fi.

Kiitos paljon jo etukäteen, jos pääset osallistumaan haastatteluun.

Ystävällisin terveisin,

Tuuli Knuutila